Thử đi anh - thử 1 lần làm mẹ đơn thân


Thử đi anh...thử 1 lần làm mẹ đơn thân
Để anh biết được nhọc nhằn em đang gánh
Thử đi anh khi duyên tình nguội lạnh
Giữa dòng đời bương chải lắm gian nan
Thử đi anh...thử 1 lần lỡ bước sang ngang
Chẳng biết lỗi tại ai...để lỡ làng phận gái
Xã hội cười chê động vào lòng tự ái
Khi nhọc nhằn vẫn gánh mãi mình em
Thử đi anh...thử đặt mình vào vị trí em xem
Sáng dậy sớm lo toan nhiều công việc
Điện,nước,chi tiêu,việc nhà không kể xiết
Một bóng nuôi con không biết mấy tủi hờn
Thử một lần rồi anh sẽ hiểu hơn
Những lúc ốm đau mới thấm niềm u uất
Gãy gánh tơ duyên...vết thương trong lồng ngực
Để lúc chạm vào đau nhức chẳng dám than.

Không có nhận xét nào