Hãy quên đi tất cả

Khi  e vui  với  một  người
Bên anh giọt  đắng  giữa  đời  bể  dâu
Chẳng  hờn  chẳng  trách  em  đâu
Yên  vui  em  nhé  nỗi  sầu  anh mang

Duyên xưa nay đỡ nỡ làng
Bao  đêm  thức  trắng hai  hàng  lệ  rơi
Giải  sai  bài  toán  cuộc  đời
Nên đành  cam  chịu  bao  lời  xót  xa

E giờ  là  vợ  người  ta
Để  ai  my ướt  nhạt  nhòa  dưới  mưa
Đời  bao  toan  tính  lọc  lừa
Niềm  tin  vỡ  vụn  như  vừa  hôm  qua ???

Không có nhận xét nào